Materiály pro naši domácí výuku. Když už to jednou existuje, ať to slouží!

Materiály zde sdílené nejsou to jediné, co se u nás děje nebo dělo. Většinou si napřed o tématu povídáme, prohlédneme nějaké knihy, videa, pracujeme s materiály, někdy dojde i na různé převlékání do kostýmů (co dům dal), výrobě výzdoby, výletům… podle našich možností.A

Angličtina – začínáme číst (čtení podle skupin 3 písmenných slov, možnost skládat věty, doplnit vlastní slova, ta krátká najdete třeba tady)

Halloween a svátky zemřelých

Sv. Václav, Den české státnosti 28. září

Státní svátek 28. října, Vznik Československé republiky

Jablíčka – sebehodnocení (jak jistě se cítím? Na malé? Středí? Velké?)

Motivační puntíky ke čtení – 100 vět (Kdy od teď přečtu 100, 500, 1000 vět?)

Karel IV. (mladší školáci)

Workshopy, semináře - výtahy, obsah, materiály k nahlédnutí

Centrální vzájemná výměna zkušeností (CVVZ) 2023, Pohořelice: